PALVELUT

Räätälöidyt koulutukset
Työterveys- ja työturvallisuuskoulutukset
Työturvallisuuskorttikoulutukset
Käytösperusteinen turvallisuus
Riskitietoisuus
Esimiesten työturvallisuusvastuut
Kemikaaliturvallisuuskoulutukset
REACH jatkokäyttäjävelvollisuudet

Työterveys- ja työturvallisuus- ja ympäristönsuojelu sekä kemikaaliturvallisuus / vaatimustenmukaisuus
Työterveys- ja turvallisuus- sekä ympäristönsuojelutoiminnan vaatimustenmukaisuusauditoinnit
Turvallisuuden toteutumisen / turvallisuuskulttuurin tason arvioinnit
Työterveys- ja turvallisuus- sekä ympäristönsuojelulainsäädännön seuranta
Johtamisjärjestelmien (ISO45001 ja ISO14001) rakentaminen ja päivittäminen

Työterveyden, työturvallisuuden ja  kemikaaliturvallisuuden hallinta / asiantuntijapalvelut
Työsuojelupäällikköpalvelut, myös mikro- ja pienyrityksille
Kemikaaliturvallisuuden hallinta
Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi
REACH jatkokäyttäjävelvollisuudet